“มาเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมใหม่ๆ ไปกับเรา Pushthetraffic Team”

Telemarketing x 5 (Available)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นำเสนอซอฟต์แวร์และให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งการนำเสนอในรูปแบบการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • 1. ชาย/หญิง
 • 2. อายุ 25-35 ปี
 • 3. มีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์เบื้องต้น
 • 4. มีใจรักงานบริการ
 • 5. มีความกระตือรือร้น
 • 6. รักงานขาย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 7. มีวินัย ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้บนแรงกดดันได้ดี

เงินเดือนประจำ + commision

*ทางบริษัทมีการจัดอบรมการนำเสนอซอฟต์แวร์ให้ทีมขายเบื้องต้นพร้อมทั้งกำหนดกลยุทธการปิดการขาย

Sales Manager x 1 (Available)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด รักษาฐานลูกค้าเก่า-เพิ่มฐานลุกค้าใหม่ นำเสนอซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ กับลูกค้า -วิเคราะห์ยอดขาย , นำเสนอผลการปฏิบัติงานในฝ่ายขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งรับผิดชอบทีมงานขายตามที่บริษัทฯ มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • 1. ชาย/หญิง
 • 2. อายุ 28-35 ปี
 • 3. มีใจรักงานงาน
 • 4. มีความกระตือรือร้น
 • 5. มีความชำนาญในการโน้มแนวใจลูกค้า
 • 6. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้เบื้องต้น
 • 7. มีวินัย ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้บนแรงกดดันได้ดี

เงินเดือนประจำ - ค่าคอมมิชฃั่น - ค่าโทรศัพท์ - ค่าทางด่วน - โบนัส (ขึ้นกับกำไรบริษัทฯ)

*ทางบริษัทมีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมของบริษัทพร้อมกับ ปฎิบัติงานจริงระหว่างการอบรม

Technical Support x 2 (Available)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่ซื้อบริการของทางบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารเช่น โทรศัพท์, Remote Support

คุณสมบัติ

 • 1. ชาย/หญิง
 • 2. อายุ 25-28 ปี
 • 3. มีใจรักงานบริการ
 • 4. มีความกระตือรือร้น
 • 5. รักงานขาย และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 6. มีวินัย ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้บนแรงกดดันได้ดี

เงินเดือนประจำ

*ทางบริษัทมีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมของบริษัทพร้อมกับ ปฎิบัติงานจริงระหว่างการอบรม

สวัสดิการ

 • 1. ประกันสังคม
 • 2. งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี
 • 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 4. วันหยุดพิเศษในวันเกิด
 • 5. เลี้ยงอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน (ในโอกาสพิเศษ)
 • 6. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • 7. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
 • 8. การปรับค่าจ้างประจำปี
 • 9. ค่ารักษาพยาบาล
 • 10. ค่าตรวจสุขภาพ

ติดต่อได้ที่

ติดต่อได้ที่ Call Center เบอร์ 083-090-8125 คุณอชิ
สมัครงานที่ Email โปรดแนบ Resume และTranscript ด้วย : [email protected]
ส่งมาในหัวข้อว่า "สมัครงาน บริษัท Socialintegrated ในตำแหน่ง [ใส่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัคร]"

0830908125 คุณอชิ
house_p