“Pushthetraffic นวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์”

History Pushthetraffic

โซเชียลอินทิเกรเต็ด หรือ Pushthetraffic

ทำนวัตกรรมซอฟต์แวร์องกรณ์ขนาดเล็ก เจาะจงไปที่ CRM, โดยผ่านระบบ Cloud Computing, ถูกออกแบบมาเพื่อ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย, เพิ่มลูกค้า, เพิ่มยอดขาย, ลดชั่วโมงการทำงาน, ลดความซับซ้อนของธุรกิจ. ซึ่งเป็นทางออกสำหรับในการการสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับทั้งสินค้า, บริการ และ บริษัท พร้อมแล้วรึยังที่จะทิ้งห่างคู่แข่งด้วย Enterprise Private Platform

ข้อมูลของเรา

  • จากสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ ยอดขายออนไลน์ในประเทศไทย์ ปี 2557-2,033,493.4 ล้านบาท และปี 2558-2,107,692.9 ล้านบาท บริษัทจึงมีนโยบายผลิตระบบเพื่อตอบสนองให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อใช้ในด้านออนไลน์
  • เรามีสินค้าถึง 7 รายการ ดังนี้ POS, ISEO, FORM, MAIL, PC, BI, TELE
  • เรามีทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาระบบ คิดเป็น 50 % ของพนักงานทั้งหมดเพื่อให้ได้ระบบที่ได้คุณภาพและพรีเมี่ยมและดีที่สุดสำหรับลูกค้าเสมอ
  • บริษัทเราไม่ก่อมลพิษและส่งเสริมกิจกรรมลดมลพิษช่วยให้สภาพแวดล้อมมีสีเขียวและส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อน

หลักการของเรา Pushthetraffic

ความสำเร็จจะเกิดได้ ต้องมีมาตรฐานพฤติกรรมองค์กร เพื่อคนที่ทำงานด้วย เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ

หลักการทำงานของเรา

การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เราดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และให้ความเคารพต่อสาธารณชน องค์กร และสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบ CRM อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของ กลุ่มนักธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงองค์กรณ์ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของการใช้ระบบ

หัวใจของบริษัท

กลุ่มเจ้าของกิจการและผู้เริ่มเปิดธุรกิจทั้งขนาดเล็ก รวมถึงขนาดใหญ่ นั้นเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาระบบ CRM ของเรา พนักงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ การเติมเต็มทางด้านอาชีพ ความสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ความสามารถในการทุ่มเทอย่างเท่าเทียมกันในฐานะส่วนหนึ่งของพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ

วิสัยทัศน์ของเรา

ทุกๆ วันเราทำงานเพื่อสรรค์สร้างระบบ CRM ที่ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่กำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ได้มีระบบที่ครบวงจรช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและใช้งบประมาณที่น้อยที่สุด หัวข้อหลักของวิสัยทัศน์ได้สร้างทิศทางในระระยาวให้กับบริษัทฯ ว่าเราจะมุ่งไปที่ใดและจะไปได้อย่างไรทุกๆ วันเราทำงานเพื่อสรรค์เพื่อสร้างระบบ CRM ให้รองรับอนาคตที่สมบูรณ์แบบ เราช่วยให้เจ้าของกิจการขาดเล็กได้ตั้งตัวได้เร็วโดยมีระบบ CRM ช่วยเป็นตัวขับเคลื่อน และเราช่วยให้องค์กรขนาดกลางและใหญ่ก้าวล้ำสู่เทคโลโลยีระดับโลกและที่สำคัญเป็นธรรมชาติเข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยมากที่สุด เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทุกวันเพื่อก่อให้เกิดความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับวงการออนไลน์ในเมืองไทย

พันธกิจของเรา

เราตอบสนองความต้องการของกลุ่มเจ้าของกิจการทุกระดับพัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายสวยงาม และแต่งเติมให้ระบบเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานระบบ

ประวัติของเรา

บริษัทโซเชียลอินทิเกรเต็ดเริ่มก่อตั้งจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยปี 3 สองคนที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการโดยเริ่มต้นด้วยการขายของ ตามตลาดคลองถม ซึ่งเป็นกล่องรับสัญญาณทีวี และนำมาขายในอินเตอร์เน็ตครั้งแรกด้วยการโพสขาตามเว็ปประกาศฟรี โดยผู้ที่ชักชวน ให้มาขายกล่องรับสัญญาณคือ อชิ และ บีม ได้เข้ามาขายโดยรับของจาก อชิมาขายอีกทอดนึงโดยใช้ระบบเซิฟเวอร์ที่เชื่องตัวกล่องเป็นเซิฟเวอร์เดียวกันหลังจากนั้น วงการกล่องสัญญาณก็ถูกตัดสัญญาณทั้งหมดกล่องที่สต๊อกไว้ขายไม่ได้ ระหว่างนั้น อชิได้ศึกษา ระบบแอฟริเอด เพื่อทำรายได้กับ goole ส่วนบีม ทำธุรกิจเครือข่ายอยู่ในตำแหน่งผู้ร่วมธุรกิจ KBA ตำแหน่งที่ 2 ของบริษัทจากทั้งหมด 9 ตำแหน่งระหว่างนั้น อชิ ก็เผชิญกับความเสียหาของการทำระบบใน google โดยถูก google แบนเว็ปที่ทำระบบแอฟริเอด ที่ลงทุนไปกว่า 6 หลักและได้โทร มาชวน บีมทำระบบแอฟริเอด อีกตัวแต่ต่างจากเดิมโดยเปลี่ยนคอนเซฟโดยเชื่อว่าเรียนรู้จากความผิดพลาด ทั้งสองจึงเปิดเว็ป Feedlol.com ขึ้นมาทั้งสองได้ดำเนินการทำเว็ปแอฟริเอดเพื่อให้ได้คนเข้าเว็ปกว่า 4 หมื่นคน โดยใช้ระยะเวลากว่า 1 ปีระหว่างนั้นเว็ปยังไม่สามารถติดโฆษณาได้ และ ทั้งคู่ต่างก็ไม่มีรายได้เข้ามาอชิก็ล้มเหลวจากการทำระบบแอฟริเอด และรวบรวมเงินทุนมาทำเว็ป Feedlol.com เพื่อหวังผลกำไร บีม ก็ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเพราะมีปํญหาเรื่องการทำธุรกิจเครื่อข่ายในขณะที่เรียนหนังสือ และเป็นหนี้สินจากการโดนช่างที่ติดกล่องรับสัญญาณเอากล่องไปติดและรับเงินลูกค้า และก็หายตัวไป ระหว่างนั้นบีม ได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อให้ได้ค่าเช่าห้องเดือนสุดท้าย และต้องใช้เงิน 300 บาทที่เหลือให้อยู่ได้นานที่สุด ระหว่างนั้น อชิได้โทรมาชวนทำโปรแกรมที่เคยใช้โพสขายกล่องรับสัญญาณ สมัยนั้นเป็นโปรแกรมของ ITX ซึ่งจากโปรแกรมของ ITX นำมาพัฒนา ให้ดีขึ้นด้วยการใช้ระบบกรอก captcha อัตโนมัติ โปรแกรมตัวแรกคือโปรแกรมโพส BC บีมใช้ระยะเวลาศึกษากลุ่มลูกค้าและทดลองขายอยู่ 1 สัปดาห์จึงเริ่มขายได้เป็น License แรกราคา 3990 ใช้งานได้ 1 ปี จากนั้นโปรแกรมก็เริ่มมีคนสนใจกันอย่างกว้างขวางทั้งคู่ได้ชวนกันออกมาเปิดบริษัทโดยเริ่มต้นมีพนักงานเพียง 1 คน และได้พัฒนาเขียน โปรแกรมขึ้นมาอีกหลายตัว เช่น iseo, fa, mv,ff, fg ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นบริษัทได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และเปลี่ยนระบบที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ทำงานบน คราวด์ โดยใช้ชื่อบรนดฺ์ PUSHTHETRAFFIC โดยได้พัฒนาระบบจนมีระบบ บน คราวด์ ทั้งหมด 7 รายการ ดังนี้ POS, ISEO, FORM, MAIL, PC, BI, TELE ภายในระยะเวลา 2 ปี รวมอายุของบริษัทตั้งแต่เริ่มพนักงาน 1 คน จนถึงปัจจุบันนี้ 2559 กว่า 3 ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทมีระบบครบวงจรด้าน E-commerch และเรามาในทิศทางที่ถูกต้องเพราะด้วยกระแสยอดขายสินค้าออนไลน์ จากสถิติแห่งชาติ ปี 2558 ประทศไทยมียอดขาย 2,107,692.9 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ซึ่งมียอดขาย 768,014.00 ล้านบาท และปัจจุบันนี้ยอดขายออนไลน์ในประเทศและทั่วโลกเติมโตขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นบริษัทกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีและคุณพร้อมที่ร่วมเดินทางไปกับเราหรือยัง

Our Team

Meet the people who make awesome stuffs

สวัสดีครับผมเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท Socialintegrated เราทำนวัตกรรมซอฟต์แวร์ในรูปแบบองกรณ์ขนาดเล็กช่วยให้ SME เติบโตแบบก้าวกระโดดครับ.

Ashi

Managing Director & CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae asperiores mollitia.

Big

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae asperiores mollitia.

Max

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae asperiores mollitia.

Jame

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Recusandae asperiores mollitia.

Mon

Support

0830908125 คุณอชิ
house_p